CÂN TIỂU LY

  • Cân tiểu ly fujihatsu FPNC-03 là cân tiểu ly hay cân phân tích chuyên nghiệp, phạm vi cân 100g/0.001g; 100g/0.0001g; 200g/0.0001g, có hộp bảo vệ bởi yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến kết quả đo. Màn hình Full LED/LCD. Nguồn pin sạc hoặc cắm trực tiếp …
  • Cân tiểu ly fujihatsu FPNC-B là cân tiểu ly hay cân phân tích chuyên nghiệp, phạm vi cân 1000g/0.1g; 1000g/0.01g; 2000g/0.1g; 2000g/0.01g. Kích cỡ 58x49x30cm và đĩa cân là 16.7cmx13.9cm, có hộp bảo vệ bởi yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến kết quả đo. …
  • Cân tiểu ly fujihatsu FPNC-A là cân tiểu ly hay cân phân tích chuyên nghiệp, phạm vi cân 1000g/0.1g; 1000g/0.01g; 2000g/0.1g. Kích cỡ 49.5cmx45.5cmx29cm và đĩa cân là đường kính 13cm, có hộp bảo vệ bởi yếu tố tự nhiên ảnh hưởng đến kết quả đo. Màn …
  •    Cân tiểu ly fujihatsu FPS-01 hay cân tiểu ly fujihatsu FPS-01, phạm vi cân 100g / 200g/ 500g/ 1000g, giá trị độ chia điểm d = 0,1g/0,01g. FPS-01 dùng cho nhiều mục đích như cân hàng hóa thương mại có khối lượng nhỏ cần độ chính xác cao như cân …
Đặt lịch hẹn dịch vụ